Skip to content

Regions of Tokushima

Northern Tokushima: Naruto, Itano, Tokushima
Western Tokushima: Myozai, Awa, Yoshinogawa, Mima, Miyoshi
Southern Tokushima: Anan, Katsuura, Komatsushima, Myodo, Naka, Kaifu